Érvényes: 2012. május 01-től:


Minden magánszemély, ingatlaniroda és építőipari cég korlátlan mennyiségben tölthet fel ingatlanhirdetést, hirdetésenként 1 ingyenes fotóval és Youtube videóval, amennyiben albérletet hirdet, akkor célszerű a joingatlanuk,hu oldalra feltölteni és a hirdetés automatikusan megjelenik az alberletma.hu oldalon is.  

Amennyiben videot kíván a hirdetéshez csatilni, akkor előbb töltse fel a youtube.com oldalra és a video linkjét másolja be a hirdetés feltöltésnél a képfeltöltés utáni menüpontba. Ne felejtse el megadni telefonszámát vagy e-mail címét. 


1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető), és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül.

1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Szolgáltatási Feltételek linkre kattintva érhető el. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására a Felhasználó előzetes e-mail-es értesítése mellett, legalább 30 nappal korábban. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti. A Jelen Szabályzat kifejezetten kizárja a Felhasználóra hátrányos, visszamenőleges hatályú módosítást.

1.3 A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használható.

2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

2.1 A Szolgáltatás, illetve a Honlap működtetése és üzemeltetése szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

2.2 A Felhasználók által a Szolgáltatás keretein belül közzé, vagy elérhetővé tett információkért, tartalomért ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt, kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználók által a Szolgáltatás keretein belül elérhetővé tett információk tekintetében az Üzemeltető csak tárhelyszolgáltatást nyújt.

2.3 A Szolgáltatás tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal, a Szolgáltatást az Üzemeltető adott állapotban nyújtja. A Szolgáltatás használata a Felhasználó saját felelősségére és kockázatára történik. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ideértve a Szolgáltatás keretén belül elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

 

3. A Szolgáltatás használatának feltételei és regisztráció

3.1 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

    * a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

    * a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

    * tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

    * tilos a Felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

3.2 A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot, a jogszabályokat és a Netikettet. Bizonyos szolgáltatások csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.

3.3 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezően megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni, amennyiben olyan adat változik, mely felhasználó által nem módosítható, köteles a szolgáltatót értesíteni a változásról. Amennyiben felhasználónak fizetési kötelezettsége származik a szolgáltatás igénybevétele okán, és a megadott adatai alapján viszont a felhasználó felhatalmazza Szolgáltatót a következőkre: A szolgáltató külső céget vehet igénybe a felhasználó elérhetőségének kiderítése érdekében. Szolgáltató az így kelettkezett költséget számlazza ki Felhasználónak, mely költség megfizetési feltétele ugyan olyan, mint a Szolgáltató hirdetéssel kapcsolatos díj behajtása során alkalmaz, ideértve a határidőket, valamint a késedelmi pótlékokat is.

 A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelőssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetőnek vagy bármely harmadik személynek, illetve a szolgáltatónak okozott károkért.

3.4 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Ezt követően a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató értesítést küld a létrejött regisztrációról. A regisztrációkor nem élő, vagy a Felhasználó által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információk miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, viszont ennek elkerülése érdekében Szolgáltató biztosít a Felhasználó részére a honlapon egy úgynevezett felhasználói fiókot, és ebben a fiókban a "levelezés" link alatt elmenti a felhasználónak kiküldött leveleket.

Felhasználó kötelessége ellenőrizni megfelelő időközönként felhasználói fiókját, hogy szolgáltató küldött-e neki olyan információt, amelyet az esetlegesen külső e-mail fiókja hibás beállítása, vagy bármely ok miatt nem kapott meg.

 

4. Az Üzemeltető szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai

A Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhető cikket, fotót, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyének hiányában. Az Üzemeltető javára bejegyzett domain nevek, - ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is - használata a Szolgáltatás nevére történő hivatkozás kivételével csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

5.1 A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett kijelentések nem tükrözik az Üzemeltető véleményét.

 

6. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

6.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő feltételek betartása mellett teheti meg:

6.2 A Link kizárólag a Szolgáltatás tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb keretek) használata nem lehetséges;

6.3 A Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

6.4 A Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan és negatív információt az Üzemeltető és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetőről;

6.5 A Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

 

7. Felelősség a Szabályzat megszegéséért:

7.1 Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen Szabályzatba ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

7.2 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szabályzatot és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben illetve általa indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve a területileg létrehozott ország nyelve szerinti, jelen estben magyar. Az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szerződés megkötéséhez a Felhasználónak a regisztráció során el kell fogadnia a Szabályzatot a Szolgáltatás regisztrációs lapjának kitöltésével és elküldésével. Ezt követően az Üzemeltető a Felhasználó részére 48 órán belül visszaigazolja a regisztráció megtörténtét, amely egyben a Felhasználó szerződés kötésére vonatkozó ajánlatának elfogadását is jelenti.

8.2 Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

8.3 A jelen szerződés határozatlan időre jön létre. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. Az Üzemeltető a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Felhasználó minden adatát a rendszerből.

8.4 Az Üzemeltető és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

    * a Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését - figyelembevéve az esetleges díjköteles, díjmentes szolgáltatások igénybevételeét, valmint egyéb idevonatkozó jogszabályokat is -, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik.

    * a Felhasználó halálával;

    * a Szolgáltatás megszűnésével; és

    * új Szabályzat hatályba lépésével.

8.5 A távollévők között kötött a 8 napon belüli elállás joga - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

8.6 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

9.    Tiltó rendelkezések:

a.    A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható, nem adható közre a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

b.    Tilos a felek között létrejött jogviszonyról a másik fél írásbeli beleegyezése hiányában, harmadik személynek bármilyen információt kiadni, mivel az csak a két félre tartozik.

c.    Tilos a Szolgáltató jó hírnevét rontani, róla valótlanságot állítani, vagy a valóságot olyan színben feltüntetni, mely alkalmas lehet arra, hogy a Szolgáltató jó hírnevét, megítélését negatívan befolyásolja.

 

10.  9 pontban rögzített esetekben , ha az különösen széles körben történik, úgy a kötbér mértéke cselekményenként nem lehet kevesebb, mint 10.000 (Tízezer) Euro.

(különösen széles körnek minősül az interneten, országos médiában bárhol közreadott negatív vélemény, vagy lejáratás, vagy annak megkísérlése).

 11. Díjfizetés :

2013. január 1-jétől: Minden ingatlaniroda, magánszemély és építőipari cég korlátlan mennyiségben tölthet fel ingatlanhirdetést, hirdetésenként 1 ingyenes fotóval és Youtube videóval.   

A www.joingatlanok.hu oldalon feltöltött hirdetések megjelennek a www.joingatlanok.com, www.gutpreisimmo.com és a www.realestdream.com oldalon is.

 Budapest, 2015. november 01.

Üzemeltető